Master studije Univerziteta Metropolitan

Univerzitet Metropolitan realizuje master akademske studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) za studente koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije.

 • Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova
 •  

 • Master akademske studije na Univerzitetu Metropolitan traju godinu dana (nakon završenih četvorogodišnjih studija) i nose 60 ESPB
 •  

 • Univerzitet Metropolitan je specifičan po režimu studija, koji se lako prilagođava mogućnostima i potrebama studenta, jer se nudi u formi internet nastave, osim za studijski program Dizajn novih medija zbog specifičnosti tehnologija koje se u tim programima koriste.

 
Master akademske studije organizuju se iz oblasti:
 
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO INFORMACIONI SISTEMI BEZBEDNOST INFORMACIJA Marketing menadžment Dizajn novih medija
 
 

Opšti uslovi upisa na Master studije Univerziteta Metropolitan

 1. Na studijske programe master akademskih studija, mogu se upisati student koji su prethodno završili četvorogodišnje i ostvarili uslov od 240 ESPB
 2. Studenti koji su završili tri godine osnovnih akademskih studija i stekli 180 ESPB bodova, imaju mogućnost da upišu četvrtu godinu akademskih studija Univerziteta Metropoltian i nakon završetka iste steknu zvanje diplomirani, na taj način ostvarivši uslov za upis na master studije.
 3. Studentima, koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije(240 ESPB/ECTS), a žele da upišu master akademske studije određuju se uslovi za upis
 • Iz srodne oblasti, određuju se predmeti programa za nastavu u trajanju od godinu dana
 • Iz nesrodne oblasti, komisija određuje uslove upisa, predlaže nastavni plan i program, utvrđujući broj diferencijalnih ispita koje kandidat mora da položi kako bi se priključio željenom master programu.

Prijava

Prijava na konkurs za upis na Master akademske vrši se putem elektronske prijave na sajtu

 1. Nakon podnošenja prijave za upis elektronskim putem, kandidati se pozivaju na intervju, osnosno razgovor sa Komisijom koja potom određuje uslove upisa na Master akademske studije.
 2. Komisija prosleđuje odgovor i predlog upisa kandidatu o ispunjenosti uslova za upis na Master akademske studije.
 3. Upis i dostavljanje neophodne dokumentacije:
 • Overena fotokopija diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Overena fotokopija uverenja o položenim ispitima (ili dodatka diplomi)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (upisano državljanstvo)
 • Dve identične fotografije dimenzija 3,5 x 4.5 cm
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (administrativna taksa)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine
 • ŠV 20 obrazac nije potrebno kupovati (popunjava se na fakultetu)

Upis stranih državljana

 1. Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljani, kao i pod istim uslovima finansiranja školarine.
 2. Kandidat, strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.