Prelazak sa drugih fakulteta

Univerzitet Metropolitan pruža priliku kandidatima koji već studiraju na nekom fakultetu da nastave svoje studiranje na osnovnim ili postdiplomskim studijama Univerziteta Metropolitan. Unapredite svoje znanje i steknite akademsko zvanje za najtraženija zanimanja na tržištu, jer su diplome sa Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment i Fakulteta digitalnih umetnosti tražene i prepoznate svuda u svetu.

 

Korak 1. Prijava

 

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu upis@metropolitan.ac.rs pošalje sledeće podatke:
* Ime i prezime kandidata

* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje

* Oblik nastave koji je student zainteresovan da pohađa (tradicionalna ili internet nastava)

* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)
* Plan i program po kojem je kandidat studirao

 

 

Korak 2. Određivanje uslova za prelazak na Univerzitet Metropolitan
Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja na Univerzitetu Metropolitan.

 

Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.

 

Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine.

 

 

Korak 3. Upis
Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita.

 

Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju.